Kontakt

Kontaktinformation uppdaterad 2022-12-16:

För publicering och utgivning skicka e-post till:

info@gbook.nu

-Redaktören

Gällande tips och information från våra läsare, skicka även dessa till ovanstående adress.

Kontakta oss endast rörande information och ärenden rörande artiklar, böcker och tidskrifter som avhandlar olika former av smärtstillandeläkemedelspreparat. Detta kan, men behöver inte, inbegripa farmakologi och olika aspekter av ibuprofen och diklofenak. Det kan även inbegripa olika aspekter av acetylsalicylsyra och paracetamol.

Vi är även intresserade av mera djuplodande forskning kring Alvedon, Panodil och Citodon. Alltså läkemedel med den aktiva substansen paracetamol, samt i fallet med Citodon, kodein.

OBS! Författare och utgivare som är intresserade av att samarbeta med oss på Gbook kan kontakta oss genom den e-postadress som är angiven. Det är viktigt att du är medveten om att vi endast har deltidsbemanning på kontoret, vilket innebär att vi inte alltid kan garantera att vi kan svara på e-post eller annan korrespondens inom en rimlig tid. Det kan ta uppemot flera arbetsdagar innan du får svar från oss, så vi uppmanar dig att vara tålmodig och att inte skicka flera e-postmeddelanden för att försöka få snabbare svar. Vi uppskattar ditt intresse för att samarbeta med oss och vi lovar att göra vårt bästa för att hantera din förfrågan så fort vi kan.

Frågor rörande paracetamol, ibuprofen och diklofenak

Frågor rörande smärtlindring och smärtstillande läkemedel skickas företrädelsevis till berörda instanser. Läkemedelsverket har mycket och fördjupad information kring alla olika aspekter av Alvedon, Citodon och andra preparat, med eller utan recept, med paracetamol.

Ibuprofen och acetylsalicylsyra avhandlas i andra forum. Båda kommer vi dock att granska mer ingående framöver i fördjupade studiecirklar och utbildningsmaterial med mera. Frågor om dessa läkemedel skickas också, enligt ovan, till berörda instanser. De har bättre möjlighet att besvara allmänna frågor om smärtstillande läkemede, må det röra paracetamol, ibuprofen, diklofenak eller rent allmänna farmakologi frågor.

Övriga ärenden besvara vi löpande och så gott vi kan. Vänligen skicka ett e-post till denna e-postadress.

info@gbook.nu

Observera dock att vi förbehåller oss rätten att använda inkomna förfrågningar i utbildningssyfte och för att förbättra kvaliteten på våra framställningar och publikationer.

https://gbook.nu/

P.S. På grund av den senaste tidens omfång av e-post så tar det för närvarande extra lång tid för oss att besvara inkommen e-post med frågor angående febernedsättande och smärtstillande tabletter med olika aktiva substanser. Vi rekommenderar därför att du återsänder e-post till oss om du inte fått svar inom två till fem arbetsdagar (gällande frågor kring paracetamol).

 

Böcker om Farmakologi, Läkemedelsindustri och Smärtlindring